Adsız_Resim - 2022-11-29T164644.355.png

OTONOM APARTIMANI NO:34

Didem Veli, Tan Nuhoğlu

yürütücü_Sevince Bayrak

dönem_Arc401 Project

tarih_09-2020/ 01-2023

Konuya Yaklaşımımız Üzerine

 

Covid-19 salgını sonrası değişen iş ve sosyal ilişkilerle birlikte artan çevrimiçi olma halinin sonucunda mekanla kurduğumuz ilişkinin değiştiğine şahit olduk. Artan ekran süreleri, değişen iş tanımları mekan hiyerarşisini ve varolan kesin sınırları bulanıklaştırdı. Artan çevrimiçi kalma saatleri ve değişen iş tanımları konut ile kurduğumuz ilişkiyi halen değiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında varolan çevrimiçi kalma sürecini metaverse kavramı üzerinden ileriye götürerek sağlıklı mekan tanımını değişen sosyal yaşantı ve daha sürdürülebilir inşa pratiklerinin olduğu bir gelecek perspektifinden ele almayı planlıyoruz.

 

Sosyal Hayat, Paylaşım ve Ev

Metaverse'e yapılan yatırım ve çalışmalardan yola çıkarak çevrimiçi kalma süresinin daha da arttığı bir gelecek öngörüyoruz. Günlük yaşamın pek çok alanının sanal ortama taşındığı bir dönemde data toplama, kişisel verilerin kullanımı gibi tartışmalı konuları mekanın şekillenmesi ve yapının organizasyon kabiliyetinin artması ile yapının otonom ve daha verimli bir sistem bütünü haline gelmesi üzerine çalışmayı planlıyoruz. Otonom yapı sistemi yalnızca tekil kullanıcıların değil, kentin datasını, sosyal yaşantıya ait verileri işleyerek mekanı şekillendirmesi ile birlikte otonom yapıların ve konutun datayı işleyen, tepki veren yaşayan bir canlı olmasına evrilen bir sistem öngörüyoruz. Bugün artarak devam eden paylaşım ekonomisini bir servis hizmeti olarak değil kişisel veriyi kullanarak var olanı organize etme, daha verimli kullanma biçimi olarak ele alıyoruz. Sahip olmanın aksine paylaşarak kullanma kültürünün artarak devam edeceğini ve beraber yaşama pratiklerini, mekan paylaşımını nasıl etkileyeceği gibi sorular üzerinden kente ve yaşantıya dair fikirlerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Paylaşım kültürünün artarak devam etmesi ile birlikte kentte daha hızlı yer değiştirmeye başlamamız ve çevrimiçi kalma süremizin artmasının sonucu olarak evden çalışmaya başlamamız ev ve mahremiyet ilişkisi üzerine düşünmeyi teşvik ediyor. ‘Ev’in kim ve hangi yaş grubu için ne ifade ettiği, neresi olduğu ve ne olabileceği proje kapsamında ele alacağımız en önemli konulardan Metaverse çağında mekanın şekillenmesini insanın yalnızlaşması ve eve hapsolmasının aksine Covid-19 pandemisi sonrası ortak çalışma alanlarına talebin artması benzeri mevcutta var olan apartman tipolojisinin yalnızca ortak bir sistem bütününde beraber yaşamanın ötesinde mekanları paylaşan daha kolektif ve daha sosyal bir topluluk oluşturacağını öngörüyoruz. Değişen beraber yaşama pratiği ile birlikte ‘ev’ kavramının nasıl değişeceğini tartışmaya açmayı hedefliyoruz. Aynı gelecek perspektifinde iklim krizinin yarattığı tahribat ve mevcut inşa pratiklerinin yapım/yıkım sürecinde doğaya verdiği zararı göz önüne aldığımızda metaverse çağında dataya göre şekillenecek mekanın daha sürdürülebilir, adaptasyonu daha yüksek ve daha verimli olabilecek 3d print inşa biçiminin yaygınlaşmasını öngörüyoruz.

 

Kısaca

 

Özetleyecek olursak öngördüğümüz gelecek perspektifinde sosyal hayatın ve çalışma biçimlerinin Metaverse'te çevrimiçi olduğu bir dünyada ‘sağlıklı bir yaşam alanı olarak ev’i değişen ev ve mahremiyet kavramları üzerinden kurgulamayı ve tartışmaya açmayı planlıyoruz

It is a scene that describes and criticizes going to the moon 2 years after the moon was set foot, when space travel was the most common use in popular culture and when going to space was the only dream and ultimate goal, and moreover, why and what hope to go to the moon.

Nude on the Moon [1971]

 

02

METAVERSE

A: Ne yapıyorsunuz
B: Kentsel Dönüşüm üzerine çalışıyoruz.
A: Neden?
B: mekan kavramı metaverse'ün gündelik hayatımıza girmesiyle mekan kavramının değişimi, 4.nesil kentsel dönüşüm, gündelik hayat nasıl olur üzerine spekülasyonlar.

 

33333333333 copy.jpg
nthfloor-art_0.jpg
portl-holographic-display-window-metaverse-designboom-2.webp
5555555555555.jpg

2020

2050

nintendo virtuel boy

2010

2005

2000

1995

portable device

1991

Space Harrier 3-D

first VR arcade game

google street view

[2007]

google cardboard headset

[2015]

meta

[2021]

the supercockpit program

[1981]

the matrix

[1999]

oculus VR

[2010]

facebook oculus'u satın aldı

portl-holographic-display-window-metaverse-designboom-6.jpg
 

[2014]

03


A:daha önceki 3 nesil dönüşüm nedir?
B:1920-1960-2010 dönemleri

 

2050

A: Ne yapıyorsunuz
B: Kentsel Dönüşüm üzerine çalışıyoruz.
A: Neden?
B: mekan kavramı metaverse'ün gündelik hayatımıza girmesiyle mekan kavramının değişimi, 4.nesil kentsel dönüşüm, gündelik hayat nasıl olur üzerine spekülasyonlar.

 


A:Sizin dönüşüm ne zaman?
A:2050

 

 

The global energy crisis triggered by Russia’s invasion of Ukraine is causing profound and long-lasting changes that have the potential to hasten the transition to a more sustainable and secure energy system, according to the latest edition of the IEA’s World Energy Outlook.

03.1

kentsel

dönüşüm

A: Ne yapıyorsunuz
B: Kentsel Dönüşüm üzerine çalışıyoruz.
A: Neden?
B: mekan kavramı metaverse'ün gündelik hayatımıza girmesiyle mekan kavramının değişimi, 4.nesil kentsel dönüşüm, gündelik hayat nasıl olur üzerine spekülasyonlar.

 

enerji krizi

[1999]

food crisis

[2022]

2020

2050

2015

2025

3.nesil

kentsel dönüşüm

covid-19

pandemic

During the 2022 food crises, India began taking steps to export more rice and wheat, in part to fill the gaps created by the Russian invasion of Ukraine. However, the heatwave caused increasing local prices and lower supply, issues also exacerbated by the war increasing fertilizer prices.

 

daily life

2050

Adsız_Resim (99).png
Adsız_Resim - 2022-11-08T201707.173.png
Adsız_Resim - 2022-11-08T201704.477.png

sharing economy

daily life objects

physically

digital

XaaS is a collective term that refers to the delivery of anything as a service. It encompasses the many products, tools and technologies that vendors deliver to users as a service over a network -- typically, the internet -- as an alternative to providing them locally or on-site to an enterprise.

Adsız_Resim (97).png
portl-holographic-display-window-metaverse-designboom-16.jpg
3fxpA99RpkyTh6cV4Wh9_14.jpg
 

autonomous vehicles + surface + city

2050

 

XaaS is a collective term that refers to the delivery of anything as a service. It encompasses the many products, tools and technologies that vendors deliver to users as a service over a network -- typically, the internet -- as an alternative to providing them locally or on-site to an enterprise.XaaS is a collective term that refers to the delivery of anything as a service. It encompasses the many products, tools and technologies that vendors deliver to users as a service over a network -- typically, the internet -- as an alternative to providing them locally or on-site to an enterprise.

Adsız_Resim (94).png
Adsız_Resim (93).png

today

2050

Adsız_Resim (28).jpg
 

When the ecosystem created by the traffic disappears, the city + city + new grid + organizational form

2050

Existing buildings are shaped as part of existing zoning rules, city plans, living practices, roads, streets and squares. How will the new housing based on maximum efficiency take shape when the rules that make up the conventional housing structure change in 2050, and when the old structures in the new system turn into floating islands as a result?

portl-holographic-display-window-metaverse-designboom-18.jpg

current city organization

portl-holographic-display-window-metaverse-designboom-17.jpg

hexagonal urban planning in the metaverse

 Bağdat Caddesi

2050

What happens to the street of Baghdad when most of the trade moves to the metaverse? For what purposes do we still go out on the streets, walk together? Which income group lives in the most valuable neighborhoods today? Is Baghdad street a more luxurious street than it is, or is it more idle than ever?

 
Adsız_Resim (100).png

2050

konut

Adsız_Resim (21).jpg

2050

today

1- iş / eğitim / ulaşım avantajı

metrobüs-metro-marmaray-vapur hatlarına erişim 

yolda geçirilen sürenin kısalması

2- sosyal hayat / alışveriş nedeniyle

Adsız_Resim (23).jpg
Adsız_Resim (22).jpg
Adsız_Resim (23).jpg
Adsız_Resim (23).jpg
Adsız_Resim (23).jpg

enerji üretimi

Adsız_Resim (21).jpg

3- Güvenlik/ Aile / Çocuk sebeplerinden ötürü mahalle seçmek,

park, yeşil alan avantajı.

Average concrete life: 70 years

In a period when energy is the main value, production with local materials will gain importance. local material can be anything found in the built environment, not just natural.

 

1-iş, okul metaverse' e taşındığında toplu ulaşımda geçirdiğimiz süre

azalacağıdan dolayı avantaj ortadan kalkacak

2- sosyal hayat / alışveriş nedeniyle

3- Güvenlik/ Aile / Çocuk sebeplerinden ötürü mahalle seçmek,

park, yeşil alan avantajı.

4-enerji üretimi

and on new forms of construction

2050

3DPRINT

TEMPORARY PERMANENTITY IN THE CITY

Adsız_Resim (98).png
Adsız_Resim - 2022-11-08T044143.522.png

Bugün

2050

 

Ortalama beton ömrü : 70 yıl

Temel değerin enerji olduğu bir dönemde yerel malzeme ile üretim önem kazanacak. yerel malzemenin yalnızca doğal değil yapılı çevrede bulunan her şey olabilir.

Şehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokus

Adsız_Resim - 2022-11-09T075444.320.png

yeni grid, konut, zemin ilişkisi

2050

Adsız_Resim.gif
 

SİSTEM

11_page-0003.jpg

Şehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokusŞehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokus

Adsız_Resim - 2022-11-24T221303.332.png
Adsız_Resim - 2022-11-24T221114.155.png

Şehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokusŞehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokus

sistem

mevcut yapı

11_page-0004.jpg
Adsız_Resim - 2022-11-24T223842.588.png

Şehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokusŞehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokus

DATA

Şehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokusŞehir içinde yaşayanlar enerji çiftliklerine, paylaşımlı enerji ağına abone olmak, para vermek zorunda. Enerji üretim potansiyelleri çok kısıtlı yoğun yapı dokus

Web 1920 – 1_2x.jpg

öneriler

plan25.png
Untitled-2 (1) copy.jpg

Project Details_