top of page
paftanew.jpg

Kent heterojendir. Farklı din, mezhep, millet ve sosyoekonomik sınıfların oluşturduğu ortak yaşama kültürü aynı zamanda farklı türlere ev sahipliği yapar, ortak yaşam alanını oluşturur-oluşturması beklenir. Hayvanların şehirdeki mevcudiyeti yalnızca evimizde, bahçemizde değil şehrin köşesinde her parçasındadır. Apartman boşluklarından mezarlıklarımıza, sokaklardan meydanlara... Türler arasındaki bu ilişki ve diyalog, günümüzde kente dair önemli ipuçları barındırır ve kentin ortak hafızasında kendine bir yer edinir. Kentlerimizde ise toplumun hayvanlar ile kurduğu ortak yaşama alışkanlığı kültürümüzde çok önemli bir yer tutar ve bu önemin yansımaları mimaride fazlasıyla görülür. Ölüm kavramını yaşamdan ayırmayarak mezarlıkları kentin içinde var eden kent kültürümüzdür. Cami duvarlarına kuş sarayları ve mezarlıklarımıza kuş yalakları koyarız. Hayvanlar ile kurduğumuz ilişkiyi hayatın her alanına taşırız. Bu mimari yansımalar ise toplumun kentte ortak hafızasını oluşturur, zihin yapımızı ve düşüncelerimizi şekillendirir. Tasarımda amacımız; kentte insan ile hayvan arasında var olan ilişkiyi irdeleyip, kuş yalağının tasarımında malzeme ve zamanı tasarımın bir parçası haline getirerek kuş yalağını yalnızca suyu tutan bir kap değil kentin bir parçasına çevirmektir. Kent meydanlarında, sokak aralarında zemine yerleştirilen YALAK zaman ile kentin bir parçası olacaktır. Tasarımda kuş yalağındaki beyaz marmara mermerinin kullanım mantığı, üzerine basıldıkça-mermer merdivenlerde ve yapılarda görülebileceği üzere- zamanla uğradığı deformasyonunu eriyerek gösterir ve böylece seçtiğimiz malzemenin kent içinde zaman ile olan ilişkisini, ürünün kalıcılığı-geçiciliği üzerindeki davranışına referans vermesi amacıyla seçilmiş olup tasarımda beyaz marmara mermerinin bu dezavantajını ‘zarar görme’ ‘aşınma’ anlamlarından uzaklaştırarak tasarımı var eden ve onu tamamlayan bir parçası haline getirmiştir.Ürün, kentte zaman ile birlikte malzemeden kaynaklı olarak uğradığı deformasyonu tasarımın bir parçası olarak yansıtacak, eriyen mermer ile var olan yalak her geçen sene genişleyecek ve ortaya koyduğumuz tasarımı zaman, kent ile birlikte devam ettirecektir.

yalak*mention award

bottom of page